A megvilágosodott női és férfi tulajdonságok, mit a tér és az öröm, vagy a bölcsesség és az együttérzés, kiegészítik egymást és egybeolvadnak.

A Gyémánt Utat szanszkritül tantrának is nevezik, ami azt jelenti: szőni. Arra utal, ahogy a meditációban kialakult látásmód teljesen átszövi a hétköznapokat, ellentétben a pusztán fogalmi tudással, amely csupán egy varrt folt, mely leválik, ha elvásott a cérna.

A Gyémánt Út gyakorló célja az, hogy a tanításokban meghallgatott és a meditációban megtapasztalt tudás az életét átszője: mindent e legmagasabb szintű látásmód szerint észlel, és mindent, mint az átható tudatosság tökéletes ízét ízleli. Így ezek a módszerek a teljességünkkel dolgozik: nincs semmi, amit el kellene fojtani. Az elfojtás helyett egyszerűen csak a tudat természetes állapotában időzik. Minden esemény magában hordja a lehetőséget, hogy a felismerés és aktív együttérzés legyen az iránytű. Csak az általunk gyakorolt nyitottságon és beállítódáson múlik, hogy mit ültetünk el a tudatunkba, és azok miként érnek be, mint a jövőnk tapasztalatai.

A tibeti Gyémánt Út buddhizmusban a nőiség a teret és a bölcsességet, a férfi elv a dinamikát, az örömöt és a tetterőt fejezi ki. A tudat ezen különböző tulajdonságai, a tér és az abban megjelenő forma ugyanannak az éremnek a két oldala, a megvilágosodás pedig csak a női és férfi tulajdonságok egyesítésével lehetséges. Buddha legmagasabb szintű tanításai szerint a tér és öröm elválaszthatatlanságát akkor tapasztalhatjuk meg leginkább, amikor a férfi és női lényegiség a végső jelentőségteljesség szintjén egyesül. Ezért a szerelemben ölelkező, egyesülésben lévő buddhaformák fejezik ki a legmagasabb szintet. A férfit szimbolizáló gyémánt, mely szeret önmagában ragyogni, és a női lótusz, mely megtart és életet ad, ezen a ponton kiegészíti egymást és a megvilágosodott női és férfi tulajdonságok egybeolvadnak. Lépésről lépésre megértjük, hogy a legmagasabb gyönyör egyenlő a legmagasabb bölcsességgel. Minden szinten élvezzük a tudat teljességének időtlen ragyogását a benne megjelenő izgalmas, ám mulandó képek mögött, és minden ajándékká válik.